Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι καινούργιες συσκευές της HIKVISION (DVR’s TurboHD 3.0 σειρές DS-HGHI/HQHI/HUHI με firmware V3.4.80 και μετά και NVR’s σειρές -E/-K/-I με V3.4.90 και μετά), παρέχουν την δυνατότητα επαναφοράς του κωδικού admin από τον ίδιο τον χρήστη ή τον εγκαταστάτη, με τους εξής τρόπους:

  1.  Εξαγωγή αρχείου επαναφοράς από την ίδια την συσκευή.
  2.  Μέσω απαντήσεων σε ερωτήσεις ασφαλείας που δημιουργεί ο ίδιος ο χρήστης.
  3.  Με καταχώρηση email για την αποστολή σε αυτό του αρχείου επαναφοράς.

(Δείτε αναλυτικές οδηγίες: http://bit.ly/2IEBced)

Έτσι από 1/11/2019 για τις συσκευές αυτές, την αποκλειστική ευθύνη για την επαναφορά του κωδικού θα την έχει ο χρήστης ή ο εγκαταστάτης και δεν θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα επαναφοράς του κωδικού ΔΩΡΕΑΝ.

Για την επαναφορά του κωδικού στις υπόλοιπες συσκευές, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται ΕΔΩ και αποστείλτε τα στοιχεία που ζητούνται με την παρακάτω φόρμα:

 

Στοιχεία Εγκαταστάτη Συσκευής
Στοιχεία Συσκευής
security image