Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

* Πατήστε το + στην Αιτία Επιστροφής για να προσθέσετε μία περιγραφή που δεν υπάρχει στην λίστα.
* Πατήστε το + στο τέλος της γραμμής για να προσθέσετε ένα νέο προϊόν (με - αφαιρείται)

Μοντέλο Περιγραφή Προϊόντος Σειριακός Αριθμός Αιτία Επιστροφής Περιγραφή Βλάβης - Σχόλια Πελάτη Τεμάχια
Προσθέστε μια νέα επιλογή στα παραπάνω.